02 | 10 | 2020

Durant la crisis de la COVID-19 que estem vivint el Govern espanyol ha anat aprovant certes mesures amb el fi de protegir a les persones que s’han vist abocades a una situació de vulnerabilitat degut a la crisi sanitària i la seva influència en la economia.

Una d’aquestes mesures va ser en un primer moment l’ampliació de beneficiaris del bo social elèctric als autònoms afectats. Així, aquells treballadors autònoms que haguessin cessat la seva activitat per culpa del coronavirus o aquells que haguessin vist disminuïda la seva facturació en un 75% respecte al semestre anterior i que acomplissin els requisits de no superar els ingressos mínims de la unitat familiar s’assimilaven als casos de consumidors vulnerables aplicant-los un 25% de descompte en la seva factura elèctrica.

Aquest últim dimarts de setembre el mateix govern ha volgut aprovar que les persones consumidores desocupades, en situació d’ERTO, amb la jornada reduïda per motiu de cures o amb una ingressos que no arribin al Ingrés Mínim Vital puguin ser beneficiaries d’aquest descompte del 25% com si fossin persones vulnerables mitjançant una declaració responsable sobre els seus ingressos que es  comprovarà en la declaració de l’IRPF d’aquest any en curs. Si després d’aquesta comprovació la persona sol·licitant resulta no acomplir amb els requisits, cal tenir en compte, que serà responsable dels danys i perjudicis produïts, per tant, haurà de pagar les despeses generades durant els mesos que hagi durat el benefici.

El dret a percebre aquest descompte s’extingeix quan els requisits anteriors deixin d’acomplir-se i en tot cas el 30 de juny de 2021, quan es podria demanar el bo social per altres motius que no fossin pas la COVID-19.

Ara bé, ha desaparegut la prohibició de tall de qualsevol subministrament (aigua, gas o llum) en general que havien tingut des del primer moment amb l’Estat d’alarma mantenint-la en els casos de persones en risc d’exclusió social usuàries de serveis socials.

Per més informació sobre aquest tema o d’altres sobre  les relacions de consum podeu escriure’ns a unae@unae.cat o mitjançant el nostre formulari https://unae.cat/ca/consultes.