1. LA PROPIETAT HORITZONTAL 

És una forma de propietat que conferei…

Més info

Conformitat dels béns de consum:

En el moment de la compra s'ha d'assegu…

Més info