Segons dades del 2016, cada barceloní produeix 1,3kg de deixalles diàries, això equival a pràcticament mitja tona per habitant per any. Moltes d’aquestes deixalles no es poden reciclar o no arriben a les plantes de reciclatge; només un 35,9% es…