La listeriosi és una malaltia que s'adquireix per la ingestió del germen Listeria. Mentre que alguns bacteris generalment infecten òrgans específics del cos humà, la listeriosi pot infectar molts òrgans diferents o membranes de la medul·la espinal o…

Novetats hipotecàries
24 | 07 | 2019

Ganga o frau?
10 | 07 | 2019