FEDERACIO UNAE CATALUNYA, com a entitat de consumidors i usuaris va ser reconeguda l’any 1998 per la Generalitat de Catalunya com una de les associacións més representatives de Catalunya. Des d’aquesta vessant, i a través del seu GABINET JURÍDIC DE CONSUM, l’entitat presta els següents serveis generals als seus associats/ades:

 • Serveis d’informació, defensa i protecció en materia de consum 
 • Serveis de mediació, gestió de reclamacions a les empreses, queixes i denúncies a les Administracions pertinents
 • Serveis d’assessorament jurídic, i orientació sobre la viabilitat d’exercir accions judicials o extrajudicials en materia de consum. 

La tasca del Gabinet jurídic de consum abarca tots aquells camps en què intervé el consumidor o usuari com a destinatari final, és a dir, quan compra productes o contracta serveis per al seu ús particular. Les matèries sobre les que recau la seva actuació, són bàsicament les següents:

 1. Alimentació
 2. Assegurances
 3. Automòbils
 4. Distribució comercial i comerç electrònic
 5. Habitatge (Compra i lloguer)
 6. Medi Ambient i Consum
 7. Clàusules Abusives, accés dels consumidors als tribunals de justícia, responsabilitat per productes defectuosos, etc.
 8. Diverses prestacions de servei (tintoreries, autoescoles, mudances, ensenyaments no reglats, etc.)
 9. Productes industrials i joguines
 10. Productes i serveis sanitaris
 11. Serveis de professionals col•legiats (advocats, gestors administratius, arquitectes, etc.)
 12. Publicitat
 13. Reparacions i manteniment de la llar; electrodomèstics; mobles; garantia.
 14. Subministraments bàsics (aigua, gas, telèfon...)
 15. Serveis de telecomunicacions i proveïdors d’internet
 16. Serveis financers
 17. Serveis turístics i transports
 18. Ús responsable de les xarxes socials i protecció de dades.

Com a associació de consumidors, UNAE ofereix també als seus associats a la seva seu central -c/ Roger de Llúria, 44, 3er 3a, de Barcelona- tallers, xerrades, debats i col·loquis sobre temàtiques de consum, convidant ponents, tècnics, professionals o empreses que condueixen o imparteixen les diferents activitats; així mateix, també es programen anualment visites a factories i/o empreses sectorials del mon del consum, per conèixer de primera ma el seu funcionament i desenvolupament
 

jacc-seveis