Durant la crisis de la COVID-19 que estem vivint el Govern espanyol ha anat aprovant certes mesures amb el fi de protegir a les persones que s’han vist abocades a una situació de vulnerabilitat degut a la crisi sanitària i la seva influència en la…