07 | 05 | 2021

A partir de l’1 de juny entra en vigor el nou sistema de tarifació elèctrica que crearà tres trams horaris diferents, i permetrà modificar la potència contractada en cada tram. 

A partir del mes vinent el govern aplicarà la reforma ja aprovada que implantarà tres tarifes diferents al rebut de la llum, en funció de trams horaris. Segons l’hora del dia que ens trobem s’aplicarà un preu, o un altre, en funció de en quins dels tres trams horaris ens trobem. Aquest model s’aplicarà tant al  mercat regulat com al mercat lliure d’aquells contractes amb una tarifa contractada igual, o menor de 15 kilowatts. 

Aquests seran els tres trams a partir d’ara: 

PUNTA 

 

És la franja amb el preu més elevat 

 

Dies: De dilluns a divendres 

 

Hores: De 10.00 a 14.00 i de 18.00 a 22.00 

 

 

PLÀ 

 

És la franja amb el preu intermedi 

 

Dies: De dilluns a divendres 

 

Hores: De 08.00 a 10.00, de 14.00 a 18.00 i de 22.00 a 00.00 

 

 

VALL 

 

 

És la franja amb el preu més barat 

 

 

Dies: De dilluns a divendres en hores indicades i durant tots els caps de setmana i festius. 

 

 

Hores: De 00.00 a 08.00 + caps de setmana sencers + festius (24h) 

 

 

Per tant a partir d’ara en la descripció del consum dintre de la factura trobarem això: 

Factura

Per altra banda, les persones consumidores tindran la opció de modificar la potència contractada a l’horari vall, de forma que tinguem una potència contractada als períodes Punta i Pla, i una altra al període Vall. Així de ben segur que la lògica de molts domicilis serà baixar la potència contractada a l’horari Vall, pensant que a les nits no necessitem disposar de tanta potència. 

Si no comuniquem aquesta intenció a la companyia automàticament aplicarà la potència que tenim contractada a tots els trams. L’objectiu que hi ha darrera d’aquestes modificacions per part del govern és aconseguir que part del consum de les hores amb més demanada passi a altres moments en que la xarxa està menys saturada.

 

S’ha anunciat que hi haurà un descens en el preu de l’import fix de la factura, per en canvi, incrementar l’import del consum. Tot apunta a que el preu llum al període Punta es dispararà i en canvi es reduirà a les hores Vall. La franja d’horari Punta és aquella en que més utilitzem electricitat, per tant per evitar un encariment important de  les nostres factures caldrà que modifiquem els nostres hàbits de vida de forma important, intentant evitar les hores de dilluns a divendres entre les 10.00 i les 14.00, i les 18.00 i les 22.00. 

 

Quan entri en vigor aquest nou sistema és recomanable revisar el nostre consum i estudiar quina oferta ens beneficia més, en aquest sentit pot ser útil fer ús del comparador de tarifes de la CNMC: https://comparador.cnmc.gob.es/ 

 

Per qualsevol dubte sobre aquest tema o d’altres en les relacions de consum podeu contactar amb nosaltres al nostre mail unae@unae.cat o mitjançant el nostre formulari web https://unae.cat/ca/consultes  

Documents adjunts