dv. 06 març

Aprofitant la proximitat del Dia Internacional del Consumidor (15 de març), UNAE Catalunya, a través del seu Coordinador del Gabinet de Consum Oriol Santamaria, participarà al programa "veins" de TV l'Hospitalet, parlant dels drets de les persones consumidores. Es podrà veure per TV Hospitalet el 10 de març a les 20,00h.